natuurpad.jpg

Wielwerk® Coaching


Wat is Wielwerk® Coaching?

Wielwerk® is gebaseerd op het cyclische van de natuur.
Zoals de natuur een voortdurende (natuurlijke) beweging heeft met een eigen ritme en richting, zo heeft de mens zijn eigen cyclus. Beide bewegingen kunnen aan elkaar gespiegeld worden.

 Elke windrichting heeft, net zoals de seizoenen, specifieke eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken. Eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken die ook in de mens aanwezig zijn.
Zo binnen, zo buiten zeggen we dan!

 

Hoe werkt het wiel?

IVN 75Jouw vraag onderzoeken we aan de hand van het denken (oosten), de energie (zuiden), de emoties (westen), het lichamelijke (noorden) en het spirituele (jouw centrum).

Als het in jouw leven soepel verloopt vullen deze gebieden elkaar aan en brengen ze elkaar in balans. Als het tegen zit is er sprake van disbalans.

Soms heb je dan moeite om je richting te bepalen, ben je uit balans of gewoon op zoek naar jezelf. Ik kan je helpen weer in balans te komen, om je richting (opnieuw) te bepalen.


Ik ga je helpen verbanden te ontdekken tussen de verschillende gebieden.

Daardoor word jij je bewust van jouw eigen innerlijke stroom, jouw eigen wiel en de mogelijkheid om zelf veranderingen aan te brengen.


Via jouw hulpvraag doorloop je de verschillende gebieden om zodoende datgene wat jou bezighoudt, of juist belemmert, te onderzoeken en in kaart te brengen. Gedurende het proces krijg je inzicht in het probleem zodat er keuzemogelijkheden gaan ontstaan waarbinnen jij de problemen kunt oplossen of kunt aanpassen.


Hoe verloopt een coachingstraject?

Het traject bestaat uit een intakegesprek, gevolgd door een aantal sessies. De sessies bestaan uit (korte) gesprekken, visualisatie en ontspanningsoefeningen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse technieken, en krijg je soms een opdracht mee naar huis.
 

Roger websiteIk ben bij Leefbeeld de coach voor Wielwerk® Coaching.
Wie ik ben en hoe ik in het leven sta kun je terugvinden onder contact
De sessies vinden plaats aan de Sprengenweg 3 te Heerde. Natuurlijk kan er, in overleg, uitgeweken worden naar een andere locatie.

  

Tarief
Particulieren: €   65,00 per uur (incl. BTW, koffie/thee).
Zakelijk         : € 100,00 per uur (excl. BTW).

Bij coaching op locatie worden ook de reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Onze inspiratie 'Mahatma Gandhi'

Kijk naar de natuur,

ze is voortdurend in actie,

staat nooit stil,

en toch zwijgt zij.

Verwonderbord

Wij zijn lichtpuntjes aan het 'Vindselen'.

Doe je mee....