natuurpad.jpg

Groepscoaching, begeleiding, training

Op deze pagina vind je ons aanbod op het gebied van coaching, begeleiding en training voor groepen.

Bij het werken met groepen geven medewerkers zelf vorm en richting aan de gewenste verandering/ontwikkeling van de groep. Ze zijn 'mede-eigenaar' van het veranderingsproces. Binnen dit proces wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. Kern van deze verandering is dat de verandering vanuit de mensen zelf dient te komen (transformatie). Pas dan ontstaat een duurzame verbetering in de samenwerking en het functioneren als groep.

Norman Vincent Peale
"Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren.
Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt."

Groepscoaching  website

Een groep mensen tegelijk coachen is uitermate effectief en kan ingezet worden bij uiteenlopende vraagstukken. Tijdens groepscoaching ontstaat een dynamiek waarin mensen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. De ontdekking van de eigen kracht binnen de groep en de stimulering van de kracht bij anderen leidt tot een verbeterde samenwerking.


Deelnemers zien zichzelf gespiegeld in de ander (positief en negatief). Dat zorgt mede voor persoonlijke bewustwording over de eigen rol en positie binnen de groep.

Voor ons als begeleiders zijn de kernwoorden openheid, humor, inzet, respect en veiligheid.

Coaching/begeleiding bij reorganisatie en verandering

Zowel individueel als voor groepen/teams bieden wij coaching en begeleiding bij de impact van een reorganisaties. Zowel voor degenen die weggaan als voor degenen die blijven.

Het goed afscheid kunnen nemen van een (veelal zware) periode is een vereiste om verder te kunnen gaan in een nieuw tijdperk, nieuwe samenstelling. Een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie als ook voor de medewerkers.

John Fitzgerald Kennedy
"Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven.
Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden".


Onderwerpen voor groepscoaching kunnen o.a. zijn:
* Het transformeren van angst naar uitdaging.
* Vanuit overtuiging communiceren.
* Hervinden van plezier en energie in het werk.
* Groei en bloei vinden in het werk.
* Omgaan met veranderingen.
* Verliesverwerking na de reorganisatie.


Onderwerpen voor groepstranining kunnen o.a. zijn:
* Samenwerken
* Grenzen (stellen, bewaken en respecteren).
* Teambuilding


Wil je informatie met betrekking tot ons groepsaanbod neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwonderbord

Wij zijn lichtpuntjes aan het 'Vindselen'.

Doe je mee....